Select Page

All

Latest

All

Top Rated
  • Permotoran
  • Internet & Teknologi
  • Isu Cinta
  • Variasi

Cara Pelupusan Al-Quran yang Betul

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-30 yang bersidang pada 22 Aug 1992 telah membincangkan Pelupusan Al-Quran. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Al-Quran yang rosak, koyak,...