Select Page

Category: Variasi

Cara Pelupusan Al-Quran yang Betul

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-30 yang bersidang pada 22 Aug 1992 telah membincangkan Pelupusan Al-Quran. Muzakarah telah memutuskan bahawa: Al-Quran yang rosak, koyak,...

Read More
Loading